Fortsatt gateprest i Bergen

Ordningen med gateprest i Bergen skal fortsette - i alle fall ut 2002.