Gir Bergen fengsel tre ukers frist

Likestillingsombud Kristin Mile har gitt Bergen fengsel tre ukers frist på å redegjøre for kvinners soningsforhold.