Hellesøy opp av bølgjedalen

To år etter konkursen ved Th. Hellesøy Skipsbyggeri er det stor aktivitet att på verftsområdet på Løfallstrand.