20 års vassdragskamp i bokform

Landets mest konfliktfylte kraftprosjekt etter Altaelva kjem i bokform i oktober.