Vil halvere busstakstene

Høyre vil halvere kollektivtakstene i Bergen og bedre rutetilbudet. Det vil koste over 200 millioner kroner året.