- En torpedering av fylkeskommunen

Forslaget om at fylkeskommunen ikke får ansvar for miljø og landbruk kan føre til opprør i KrF, tror fylkesvaraordfører Torhild Nyborg (KrF)