Årsavgiften øker kraftig

Årsavgiften økes med 350 kroner i tillegg til vanlig prisjustering neste år.