Pan Fish-topp for retten

Oppdrettsgründer Gudmun Strømsnes har nekta å vedta eit førelegg på 25.000 kroner som Økokrim har ilagt han.