- Ingen planer nå for tomten

— Dette er en privatrettslig inngått avtale som ikke angår media. Mine planer står i konsesjonssøknaden. Mer vil jeg ikke si.