Trolleybussene sikret

Byrådet er innstilt på å øke støtten til Gaia Trafikk slik at ikke trolleybussene forsvinner fra bybildet.