• VOKSER HAM OVER HODET: Kåre Teigland har arbeidet med skogforvaltning i 25 år, og merker godt at det vokser og gror - Vi kunne satt inn mye mer folk for å holde skogen ved like. På Fløyen er det bra, men ellers er det mer enn nok å gjøre, sier han. FOTO: Knut Strand

Skogen gjør oss deppa

Skogen vokser nå så kraftig at den tar utsikten. Skogforskere har engasjert psykolog for å få kartlagt hvordan dette vil påvirke vestlendingene.