- Uproblematisk, mener KrF

Kontantstøttepartiet Kristelig Folkeparti har ingen problemer med at støtten brukes til å betale au-pair.