Tyveribølge eksploderer i Bergen

Bergen politidistrikt opplever nå en eksplosiv vekst i tyverier. Hittil i år har vinningsforbrytelsene i det sentrale Bergen økt med hele 42,5 prosent.