Anmeldelse kan bli SEFO-sak

Mandag blir det avgjort om SEFO vil starte granskning etter at en anmeldelse mot politimester Wegners sjåfør er sporløst forsvunnet.