Millioner til «Statsraaden»

Gjennom budsjettforliket i Stortinget er «Statsraad Lehmkuhl» sikret flere millioner kroner i statsstøtte. 10 mill. kroner blir neste år avsatt til de tre seilskutene Statsraad Lehmkuhl, Christian Radich og Sørlandet.