Terroriserte og truga legar

Ei kvinne i 30-årsalderen er i Sunnfjord tingrett idømt inntil fem års forvaring etter ei rekke gonger å ha drapstruga legar og personell ved psykiatrisk klinikk på sjukehuset i Førde.