Søkte turistvisum i juni, ventar enno på kjærasten

Visumpapira har gått i skytteltrafikk mellom utanriksstasjonar sidan juni. Åshild Steine i Norheimsund ventar framleis på sin Phillip frå Jamaica.