Saksliste til byrådets møte 26. november

Klikk deg videre og sjekk sakskartet til byrådets møte 26. november. Dette gjelder saker der byrådet fatter endelig vedtak. Protokollen blir sendt ut etter møtet. Vi gjør oppmerksom på at protokoller ikke blir sendt på faks, men kun lagt ut på Internett. Det blir i alle tilfelle varsling pr. telefaks om når protokollen er tilgjengelig på nettet.