Front mot front på Paradis

En front-mot-front-kollisjon på E39 ved Paradis skapte en tid store trafikale problemer. Det er ikke meldt om alvorlige personskader.