Må betale terrorsikringen selv

Eierne av de norske havnene kan ikke regne med statlige tilskudd til terrorsikringen.