Også dei rike må spare

Heller ikkje kommunar med romsleg økonomi slepp unna innsparingar som for enkelte kjennest smertelege.