Den lange uken

Høstferie. Ordet vekker minner om regnfulle dager uten noe å gjøre, hjemme-alene-formiddager med trim for eldre på tv som eneste underholdning.