Halvparten av elevene mangler lærlingplass

Rundt halvparten av yrkesfagelevene får ikke fullført opplæringen slik de er blitt lovet, fordi fylkene ikke klarer å skaffe lærlingplasser.