Vil overta 16 hus på Hatlestad

Bergen kommune vil overta 16 av boligene på Hatlestad terrasse og rive minst 12 av dem. Kostnadsramme: 54 millioner kroner.