- Mister tilknytning til arbeidslivet

Fødselspenger og sykepenger regnes bare med i dagpengegrunnlaget, dersom man kommer over en viss minsteinntekt.