- Uryddig opptreden

I forrige valgkamp brukte BT Jens Kjeldsen som sentral ekspert i en artikkelserie der politikernes retorikk ble vurdert. Sjefredaktør Einar Hålien sier at redaksjonsledelsen i BT ennå ikke har diskutert om Kjeldsen kan ha en liknende rolle senere.