Forsvarskroner til Sogn og Fjordane

Regjeringen har bevilget i alt 19,5 millioner kroner til kommuner der Forsvaret innskrenker, eller legger ned driften.