- Nøstet-krysset er livsfarlig

Manglende skilting fører til daglige nestenulykker i krysset mellom Nøstegaten og Jonsvollsgaten. Beboere i området mener det er utrolig at det ikke har vært en alvorlig ulykke der enda.