Tener grovt på blodprøver

Helse Bergen seier opp avtalen med Bevital AS som analyserer 40.000 blodprøver frå sjukehusa årleg. Jobben har ikkje vore utlyst på tilbod.