Betalte overgrep med røyk

Stefaren fersket niåring i å røyke. Han lovet å ikke sladre dersom hun utførte seksuelle handlinger med ham. Senere betaltehan overgrep med røyk.