Sine egne pengesedler

Jørgen Thormøhlen i Bergen var ingen falskmynter, men en respektert forretningsmann og fikk tillatelse av kongen i København til å trykke sine egne pengesedler. Året var 1695.