Fra skomakerhus til McDonald

Bryggesporen 2, 20. rode nr. 33, har en interessant historie.