Kontrollørene kommer

Tiden er omme for Danskebåten (bildet) som skjenkekontroll-fri sone. Kontrollørene kommer, og de kommer snart, lover fylkesmann Svein Alsaker