Ingen ny mageepidemi

Du trenger ikke lære deg navnet Campylobacter. Det som så ut til å være en ny epidemi var bare en «spin-off» av Giardia-epidemien.