Danket ut kommunalt kjøkken

Det politiske flertallet i Os formannskap har avgjort at kjøkkendriften ved Luranetunet pleie og omsorgssenter skal konkurranseutsettes.