Lover å rydda opp

Osterøy Bruselskap personleg, Erling Raknes, har ikkje dårleg samvit for pengebruken i selskapet. - Men har me gjort noko gale, må me rydda opp, seier Raknes til Bergens Tidende.