Bensin- og hjultyv fengslet

Gulating lagmannsrett har i morgen mulighet til å være julenisse for en hjultyv. 21-åringen fra Flaktveit ble i dag fengslet, men han har påkjært Bergen tingretts fengslingskjennelse.