• I RETTEN: Forsvarer Harald Stabell og statsadvokat Randi Gabrielsen. FOTO: KNUT STRAND

- Trond Ramsland må frifinnes