235 vannverk med smittefare

235 vannverk i Norge mangler systemer for desinfeksjon. De utsetter dermed folk for smittefare fra sykdomsfremkallende organismer.