Bergenspol på listen

Det er kommet en rekke tips til Vinmonopolets ledelse med påstander om mulige brudd på selskapets etiske regler. Disse påstandene har advokat Erling Grimstad fått i oppdrag å undersøke.