Giardiasmitten kostet 35 millioner

Foreløpige beregninger viser at samlete offentlige og private utgifter i forbindelse med giardiaepidemien overstiger 35 millioner kroner. Reparasjon av ledningsnett og vannkjøp er de største enkeltpostene.