Ferske legdommere «tok feil» i tre overgrepssaker

I løpet av seks måneder frikjente juryer av «vanlige folk» tre menn for overgrep. Alle kjennelsene ble satt til side. Senere ble alle dømt.