Dødsulykke skyldtes hastverk og teknisk svikt

En kombinasjon av feil i maskineriet og hastverk var årsaken til dødsulykken på Aker Stord i januar.