Meir «brutal» berging ved bilulukker

Bergingsarbeid i samband med bilulukker skal meir konsentrerast om å få fastklemde personar raskast råd ut av bilvraket. Onsdag øver bergingstenesta i Helse Fonna i nye frigjeringsteknikkar på Stord.