Hardangerbrua er på plass

Når Stortinget vedtek Nasjonal Transportplan 15. juni, vil Samferdsledepartementet få instruks om å leggja fram sak om Hardangerbrua.