Får nytt liv som bil

Ho har bak seg ei lang og tru teneste som kvalfangar, som fiske- og offshorefartøy. Ho tente norske interesser i Nordsjøen og ved begge polane. No er tida ute for 77-årige «Strilmøy».