- Førde tryggast i landet

Ein ukjent gjerningsmann tok livet av sjukepleiestudenten Anne Slåtten i Førde forrige helg. Drapsmannen hennar er enno ikkje tatt, men lensmann Kjell Fonn seier framleis at folk skal oppføre seg akkurat som vanleg.