• <b>REKLAMEKYR:</b> Kyrne til Ivar L. Løne på Voss reklamerer for Bula, og trur at også Tine kan bli kunde. Men førebels køyrer Tine-merket forbi på tankbilar. Skal tru om også kalven vil satsa på reklamebransjen når han blir stor. FOTO: ARNE HOFSETH

Mø Bula, mø!

Ein heil kyraflokk reklamerer for amerikanske luer, panneband og fritidsklede ved E16 på Løne, litt nord for Voss sentrum.