Må fotfølges av vekter på jobb

De ansatte må ha med seg en vekter hver gang de er på jobb i et bofellesskap i Bergen. Grunnen er trusler og utagerende atferd fra en beboer.