BNR trur på hurtigbåt-løysing

BNR har ikkje gjeve opp hurtigbåtrutene i Sunnhordland. Dei har sikra seg juridisk støtte for å få sende inn eit justert anbod for rutene.